Публикации

Каталог 2023
Од чета до армија

автори Бојан Трпевски, Анче Илиевска, Дарко Трпевски и Владо Кузмановски
Каталог 2020
155 години од раѓањето на Ѓорче Петров, култура-традиција-историја

автори Анче Илиевска и Бојан Трпевски
Каталог 2019
15 години, Фотографии од Сараево 1996/2011 на Џим Маршал
Водич 2018
Минато на дланка

Музејски водич за слепи и слабовидни лица
Монографија 2012
НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност
Каталог 2016
Пет години Музеј на македонската борба

Избор на текст: м-р Маја Миноска-Павловска, д-р Бранислав Светозаревиќ
Каталог 2023
Македонија во Прва светска војна

автори Даниела Николова и Даниела Митевска
Каталог 2021
Музејски раритети

автори Даниела Николова и Даниела Митевска
Музејска сликовница 2020
Зад големата мисла

автори Ана Вишинова и Даниела Митевска
Водич 2018
Отворени музеи

Автори: д-р Јасмина Трошанска, дипл. деф. Ана Шикалеска, м-р Данијела Трајкова-Крстиќ
Каталог 2015
Музејот пријател на децата

Автор: Данијела Трајкова-Крстиќ
Каталог 2021
Градење на македонската државност, 75 години потоа

автори Даниела Николова и м-р Данијела Трајкова Крстиќ
Каталог 2019
Европската мода на црногорскиот двор - Рефлексии
Каталог 2018
Спомени од Првата светска војна

Автор м-р Данијела Трајкова-Крстиќ
Каталог 2018
Пет години музејска едукација

Автори: Ана Вишинова и Даниела Митевска
Каталог 2014
Слики со историска тематика во Музејот на македонската борба

Автор: д-р Владимир Величковски

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.

© 2023 Музеј на македонската борба