Завршни сметки

2022 година
Завршна сопствена сметка
Image
Завршна буџетска сметка
Image

Годишни и полугодишни извештаи

Шестмесечен извештај за работењето јануари-јуни 2023.
Шестмесечен извештај за работењето јануари-јуни 2023 година.
Image

Годишни Планови

Годишен план за спречување на корупцијата за 2022

Годишен план за спречување на корупцијата за 2022

Донесен Годишниот план за спречување на корпуцијата.
Image

Годишна програма

Проекти од национален интерес за 2023 година
Список на проекти од национален интерес поддржани од Годишната програма на Министерството за култура што ќе се реализираат во 2023 година.
Image

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.