Легислатива

Надлежност

Закони кои се однесуваат на надлежностите на НУ Музеј на македонската борба за самостојност.

Преземи список со закони. 

Image

Статут

Статут на НУ Музеј на македонската борба за самостојност

Преземи пдф документ.

Image

Правилник за внатрешна организација на НУ Музеј на македонската борба за самостојност.

Правилник за внатрешна организација

Преземи пдф документ.

Image

Правилник за систематизација

Правилник за систематизација 13.10.2022 година.

Преземи пдф документ.

Image

Информации од јавен карактер

Лице за контакт и потребни обрасци

Контакт тел: 023256668

Контакт лице: Маја М. Павловска 

Контакт е-пошта: maja.pavlovska@mmb.org.mk

 

Преземи Образец за барање на информации од јавен карактер

Word icon

PDFdownload

Правилници и процедури, закони и подзаконски акти

Правилник за движно културно наследство

Преземи пдф документ.

Image

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.